Wat is tandgevoeligheid?

Tandgevoeligheid is een veel voorkomend tandheelkundig probleem dat ongemak of pijn in de tanden omvat wanneer deze worden blootgesteld aan bepaalde stoffen en temperaturen. Pijn veroorzaakt door hete of koude voedingsmiddelen kan een teken zijn van tandbederf, maar komt ook vaak voor bij mensen met gevoelige tanden. De pijn is meestal scherp en plotseling, maar tijdelijk. Gelukkig kunnen gevoelige tanden worden behandeld en kan de conditie verbeteren.

Wat veroorzaakt tandgevoeligheid?

Bij gezonde tanden beschermt het glazuur de zachtere dentinelaag eronder. Wanneer het dentine, de laag onder uw tandglazuur, wordt blootgesteld, ontstaan er pijn en ongemak. Dentine is verbonden met uw zenuwen, dus u voelt pijn wanneer het in contact komt met bepaalde triggers.
Sommige mensen hebben van nature gevoeligere tanden dan anderen vanwege dunner glazuur. Glazuur is de buitenste laag die de tand beschermt.

In veel gevallen kan tandglazuur om de volgende redenen slijten:

  • Uw tanden te hard poetsen, waardoor uw glazuur slijt;
  • Tandvleesrecessie en ontsteking die uw wortels en dentine blootstellen;
  • Gebarsten of gebroken tanden kunnen gevoeligheid veroorzaken door ontsteking en zelfs infectie;
  • Tandenknarsen, bekend als bruxisme, dat uw glazuur zoveel kan beschadigen dat uw dentine wordt blootgesteld;
  • Het consumeren van sterk zure voedingsmiddelen en dranken of het overmatig gebruik van zure mondspoelingen. Dit kan uw glazuur zodanig beschadigen dat het uw dentine niet meer kan beschermen;
  • Tanden bleken kan gevoeligheid veroorzaken, maar dit is meestal tijdelijk;
  • Tandheelkundige procedures zoals kroonvervanging en tandrestauratie kunnen tijdelijke tandgevoeligheid veroorzaken;
  • Soms kunnen ook andere aandoeningen tandgevoeligheid veroorzaken. Bijvoorbeeld, gastro-oesofageale refluxziekte (GERD) kan ervoor zorgen dat zuur uit de maag en slokdarm omhoog komt, wat de tanden na verloop van tijd kan aantasten.
  • Aandoeningen die frequent braken veroorzaken, inclusief gastroparese en boulimia.

Sizi Arayalım ?

Onze Andere Gidsinhoud

Informatie Krijgen

Sağ Form | NL